باشگاه مشتریان پولادکف

PooladkafTelegram

باشگاه مشتریان پولادکف

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان پولادکف

  • ارائه تخفیفات خاص
  • آگاهی از آخرین تغییرات قیمت محصولات
  • ارائه تخفیفات ویژه جهت پیست اسکی بین المللی پولادکف
  • ارائه تخفیفات ویژه جهت اقامت در هتل پولادکف
باشگاه مشتریان پولادکف

ثبت نام در باشگاه مشتریان

  • مشخصات فردی:

  • کد شهر خود را بدون خط فاصله وارد نمایید.
  • باشگاه مشتریان پولادکفباشگاه مشتریان پولادکفباشگاه مشتریان پولادکف
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .