قیمت

PooladkafTelegram
 

قیمت محصولات

شنبه 23 اردیبهشت 1396

قیمت میلگرد

قطرنوع میلگردقیمت (ریال)
8 ساده 5SPکلاف---
10 ساده RSTکلاف---
10 ساده 5SPکلاف---
8 آجدارکلاف---
10 آجدارکلاف---
12 آجدارکلاف16700
14 آجدارکلاف16700
16 آجدارکلاف16700
10 آجدار A2شاخه16000
12 آجدار A2شاخه16000
12 آجدار A3شاخه---
14 آجدار A2شاخه---
14 آجدار A3شاخه15700
16 آجدار A3شاخه---
18 آجدار A3شاخه---
20 آجدار A3شاخه15700
22 آجدار A3شاخه---

قیمت خرپای میلگردی

نوع محصولارتفاع (سانتی متر)قیمت هر کیلوگرم
خرپای 8 نورد گرم20 و 2519600
خرپای 10 نورد گرم20 و 2519600
خرپای 8 نورد سرد20 و 2519100
خرپای 12 نورد گرم20 و 2521600
خرپای 14 نورد گرم20 و 2524400
خرپای 16 نورد گرم20 و 2524400
جهت سایر ارتفاع ها با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.