میلگرد کلاف و شاخه

PooladkafTelegram

میلگرد کلاف و شاخه  گروه صنعتی پولادکف 

در حاليکه مصرف ميلگرد ساده و کلاف در گروه صنعتي پولادکف افزايش مي يافت توليد آن در کارخانه ذوب آهن اصفهان ثابت ماند و باعث گرديد تا تهيه مواد اوليه براي گروه صنعتي پولادکف با مشکلات جدي روبرو گردد. گروه صنعتي پولادکف در جهت رفع اين مشکل در سال 1382 اولين کارخانه نورد گرم استان فارس را با عنوان شيراز پولاد نورد، تاسيس و در سال 1387 به بهره برداري رساند. اين کارخانه علاوه بر تهيه مواد اوليه گروه صنعتي پولادکف، کمک بزرگي به رفع کمبود ميلگرد کلاف  ساده و آجدار ساير توليدکنندگان داشته است. همچنين در اين کارخانه مِيلگردهای شاخه در سايزهای مختلف نيز توليد می گردد.

تولیدات شرکت شیراز پولادنورد :

ميلگرد کلاف ساده و آجدار از قطر 10 الی 20
ميلگرد شاخه A2 , A3 از قطر 10 الی 20
مفتول فنر ( اين مفتول از فولاد با کربن حدود 7/ . و با قطر 8 ميليمتر توليد می گردد.)
 مفتول کششی جهت عمليات نورد سرد اين مفتول با ميزان کربن پايين (زير 12/ . ) برای مصارف کششی و عمليات نورد سرد مورد استفاده قرار می گيرد.

15

14