Truss

PooladkafTelegram

خرپای میلگردی گروه صنعتی پولادکف 

خرپا ( Truss ) سازه ای صلب و مثلثی شکل می باشد که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد.خرپاي تیرچه شبکه پیش ساخته شده از میلگردهاي کششی زیرین، بالایی و عرضی (زیگزاگ) که به شکل خرپا به همدیگر جوش یا قلاب شده اند و ایستایی لازم را براي حمل و اجراء تامین می کنند. گروه صنعتی پولادکف  يکي از بنيان گذاران سقف هاي تيرچه بلوک در استان فارس بوده، که سهم بسزايي در ترويج سقف هاي تيرچه بلوک دارد. تا سال 1363 اغلب تيرچه هاي مصرفي در ايران بصورت دستي جوشکاري و توليد مي شدند. گروه صنعتي پولادکف به منظور توليد ماشيني خرپا در ايران شرکت پولادکف را در سال 1363  راه اندازي نمود،  در اين کارخانه در مرحله اول ميلگردهاي کم کربن بصورت سرد نورد مي شوند و سپس بصورت قرقره بسته بندي مي گردد. ميلگردهاي توليدي در ماشين هاي خرپا سازي بطور اتوماتيک خم کاري شده  و  سپس بوسيله جريان برق و سيستم هاي هيدروليک جوشکاري و بهم متصل مي گردند خرپاهاي توليدی در سايز هاي مورد نظر قطع و بسته بندي مي شود.

مشخصات خرپای ميلگردي:

 ارتفاع خرپا از 7 تا 30 سانتيمتر
 طول خرپا از يک متر تا 13 متر
قطر ميلگرد پايين و بالا از 7 تا 14 ميليمتر قطر ميلگرد زيگزاگ از 4 تا 6 ميليمتر
 حداقل تنش تسليم ميلگردها 4200 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
 وزن يک متر خرپا با توجه به قطر ميلگرد و ارتفاع خرپا از 900گرم تا 4 کيلوگرم

مزاياي استفاده از خرپای ميلگردي:

اتصال اجزاء با استفاده از جوش نقطه اي ، توسط ماشين آلات تمام اتوماتيک
نظم کامل در اجزاي خرپا از نظر قطر ميلگرد ، مقاومت ،جوش ، طول
 مقاومت بسيار زياد ميلگردهاي مصرفي
امکان سفارش در طول مورد نظر و جلوگيري از ضايعات برشي
سهولت در حمل ( ده هزار متر طول خرپا در يک تريلر )
طيف وسيع ارتفاع خرپا و تنوع در قطر ميلگردهاي مصرفي
استفاده کمتر از شمع يا جک هنگام اجراي سقف بدليل استقامت زياد خرپا

موارد مصرف خرپای ميلگردي:

ساخت تيرچه جهت سقفهاي تيرچه بلوک يا سقف سبک
مصرف در قطعات پيش ساخته بتوني بعنوان تيرک داخلي يا نگهدارنده شبکه ها
مصرف در شنارژهاي عمودي و افقي

استاندارد خرپا در ایران:

در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی دو نشریه ، استاندارد مورد نیاز خرپا و تیرچه بلوک را تدوین کرده است .
نشریه 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور فنی ، ویرایش سال 1385
نشریه 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور فنی ، ویرایش سال 1384
پس از آن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استاندارد 1-2909 سال 85 را در دو بخش خرپا و تیرچه های مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک ارائه نموده است .